O firmie

Spółdzielnia Pracy Surowców Wtórnych w Bytomiu, działa od dnia 28 lipca 1980r. na podstawie Ustawy PRAWO SPÓŁDZIELCZE oraz STATUTU SPÓŁDZIELNI. Wpisana w dniu 27 listopada 2002r. w Rejestrze Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem :000128581. Jest kontynuatorką tradycji skupu i zbiórki surowców wtórnych na terenie woj. śląskiego prowadzonych od 1948 roku przez spółdzielnie w Gliwicach, Chorzowie, Katowicach , które w ramach reorganizacji zostały połączone. Tym samym możemy powiedzieć, że jesteśmy w branży z górą 50 lat.

Przedmiotem działania spółdzielni jest skup i sprzedaż surowców wtórnych za pośrednictwem zbiornic zlokalizowanych na terenie miast; Katowice, Gliwice, Zabrze, Bytom, Chorzów, Ruda Śląska i Świętochłowice. Zobacz nasz szczegółowy wykaz zbiornic. Posiadamy 7 zbiornic skupu z fachową kadrą ludzi przyjaźnie nastawionych do dostawców.

Pozyskujemy odpady ze wszystkich legalnie dostępnych źródeł, zarówno od ludności jak i firm. Uzyskaliśmy z Urzędów Miast DECYZJE NA ZBIÓRKĘ ODPADÓW na najbliższe 10 lat.

Stosujemy umowne rynkowe ceny skupu oraz szybkie terminy płatności z gotówką włącznie. Jesteśmy firmą rzetelną i wypłacalną. Dobrej jakości odpady oferujemy bezpośrednio: hutom, zakładom przerobu złomu, papieru i tworzyw sztucznych oraz odlewniom metali i firmom handlowym.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ZBIORNIC!

Spółdzielnia Pracy Surowców Wtórnych
ul. Pszczyńska 13
41-902 Bytom

KRS: 0000128581
NIP: 6270011608
REGON: 000848180
Numer rejestrowy BDO: 000000017